Ata-oğul – Abdulla Şaiq

Ata-oğul

Başı papaqlı ata,
Çuxa, başmaqlı ata,
Utandırma gəl məni,
Yoldaşlarımdan səni
Görməsinlər yanımda.
Uzaq gəz məndən daha.
Məni elm etdi adlı,
Oldum arpa-samanlı.
Amma ki sən avamsan,
Yeni işlərlə xamsan.
Qalustuk, şapqama bax,
Durma, məndən ol uzaq!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.