At Gazanar Goç Ýigidiň – Magtymguly Pyragy

At gazanar goç ýigidiň
Owwal bedew aty gerek.
Gelene garşy çykmaga
Ýagşy muhubbeti gerek.
Mert gerek jepa çekmäge,
At gerek dere sökmäge,
Supra ýaýyp, nan dökmäge
Köňlüniň hümmeti gerek.
El götergil ham hyýaldan,
Saňa yssyg ýokdur maldan,
Ruzygär geçse halaldan,
Aryflar söhbeti gerek.
Ýöriseň gulluk kylmaga,
Pygamber ýolun bilmäge,
Derwüşler köňlün almaga
Elinde döwleti gerek.
Magtymguly bir gedaýdyr,
Barçany saklan hudaýdyr,
Eger misgin, eger baýdyr-
Gelene hyzmaty gerek.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.