Abbas Səhhət – Var Idi Heç Olmasa Şirvanda Beş-Üç Il Qabaq

Var idi heç olmasa şirvanda beş-üç il qabaq

Var idi heç olmasa Şirvanda beş-üç il qabaq
Məscidin cünbündə tək bir əhli-sünni məktəbi.
Şiə, sünni birləşib batinləri birləşməmiş
Ooydular adın onun haşa “Üxüvvət” məktəbi.
Ortaya çıxdı balıq, xərçəng, ördək yoldaşı,
Mollalar bilməm dağıtdı, ya cəmaət məktəbi.

1912

Hits: 6

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.