Abbas Səhhət – Sual Və Cavab

Sual və cavab

– Nə düşünməkdəsən, a divanə?
Yenə bir uyku görmüsən, ya nə?
– Yox, düşüncəm budur haçan bu uşaq –
Yürüyüb arkadaşlara çatacaq?

– İndi qardaş, o xəstədir, xəstə,
Yürüməksə əlacə vabəstə.
Neyləyim mən o qədr kövdəndir,
Həm dəva, həm təbibə düşməndir.
– Nə dedi bəs ona böyük doktor?
– Çıxmayan bir cana ümid çoxdur…

1912

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.