Abbas Səhhət – Şikayət

Şikayət

Dersəm mən əgər süxən zəmani –
Kim, mərifətin rəvacı yoxdur.
El tənə ilə deyər filani –
Divanə olub: əlacı yoxdur.
Bəzisi deyər: təbiidir bu,
Bəzisi deyər ki, “babi” olmuş.
Gah sünni deyər ki, şiədir bu,
Əfyunə uyub şərabi olmuş.
Bu firqeyi-cahilü əvamı,
Yarəb, sən özün hidayət eylə!
Yox sədməyə ruhimin dəvamı,
Lütfünlə mənə himayət eylə.
Bir bəndeyi-asiyəm, ilahi,
Hər dürlü əzabə müstəhəqqəm.
El hər nə desə, nə qəm, ilahi,
Arifsən özün ki, əhli-həqqəm.

1912

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.