Abbas Səhhət – İnsanlıq Vəzifəsi

İnsanlıq vəzifəsi

Namusi-rəayani çəkən hər ümərayə,
Əlbəttə, dilü canla itaət gərək olsun.
İnsanlara xidmət edən ərbabi-dühayə,
Təkrim edilib şəni, riayət gərək olsun.

Onlar ki, bizə rahibəri-elmü ədəbdir,
Şükraneyi-ehsanların ifa edərik biz.
İnsanlara insanlığı təlimə səbəbdir,
Həqdən olara ömr təmənna edərik biz.

1912

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.