Abbas Səhhət – Bölgü-Bölgü Olmuş Bu Gün Türkiyə

Bölgü-bölgü olmuş bu gün türkiyə

Bölgü-bölgü olmuş bu gün Türkiyə:
Bir dəstəsi məşrutiyyət istəyir.
Bir firqəsi istiqlaliyyət sevir,
Bir dəstəsi cümhuriyyət istəyir.
Heç kəs düşünmür kim, bu firqəbazlıq
Məğlubiyyət, məqhuriyyət istəyir.

1912

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.