من در غم هجر و دل بدیدار تو خوش نورالدین عبدالرحمن جامی رح

من در غم هجر و دل بدیدار تو خوش
تن در غم هجر و دل بدیدار تو خوش
تاکی چشمم سرشک حسرت ریزد
اندر غم هجر و دل بدیدار تو خوش
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.