در دیده عیان تو بودۀ من غافل نورالدین عبدالرحمن جامی رح

در دیده عیان تو بودۀ من غافل
در سینه نهان تو بودۀ من غافل
از جمله جهان ترا نشان می جستم
خود جمله جهان تو بودۀ من غافل
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.