در صورت آب و گل عیان غیر تو کیست نورالدین عبدالرحمن جامی رح

در صورت آب و گل عیان غیر تو کیست
در خلوت جان و دل نهان غیر تو کیست
که ز غیر من بپرداز دلت
ای جان جهان در دو جهان غیر تو کیست
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.