هوای شعرهایم تازه از کیست !؟ – نقشبند حیدری

هوای شعرهایم تازه از کیست !؟ مرا هنگامه و آوازه از کیست !؟ بگوای یار دریا دل ! که هردم بجانم شوربی اندازه از کیست…

Read More..

هرچه باشد اینقدر بی اعتنایی خوب نیست – نقشبند حیدری

هرچه باشد اینقدر بی اعتنایی خوب نیست آشنایی وآنگهی نا آشنایی خوب نیست گرچه حرف کهنه و تکرار میگویم ولی بی وفایی بی وفایی بی…

Read More..

نگه بی بهره از ذوق امید است – نقشبند حیدری

نگه بی بهره از ذوق امید است سحر درمنزل شب ناپدید است دریغا ! صورت آیینه ها نیز تهی از معنی نور و نوید است

Read More..

محو سکوت لحظه ها – نقشبند حیدری

محو سکوت لحظه ها مثل کتاب کهنه یی در طاق نسیان مانده ام باری نمی‌خوانی مرا !

Read More..

نقشبند حیدرییدری – نقشبند حیدری

نقشبند حیدرییدری در غروب دلتنگی من ترانه میسازم لحظه های دردم را شاعرانه میسازم موج موج غوغایم از نگاه خاموشی هی سرود چشمی را بیکرانه…

Read More..

مقابل تو نشینم اگر خدا خواهد – نقشبند حیدری

مقابل تو نشینم اگر خدا خواهد گل نگاه بچینم اگر خدا خواهد تو آسمان بلندی توان رسید به تو ! اگر چه اهل زمینم اگر…

Read More..

من از تو جهان دیگری یافته ام – نقشبند حیدری

من از تو جهان دیگری یافته ام انگار که جان دیگری یافته ام اینگونه فقط تو حرف من میدانی چندیست زبان دیگری یافته ام !

Read More..

مفاعیلن مفاعیلن رها کن – نقشبند حیدری

مفاعیلن مفاعیلن رها کن دلت را با دل من آشنا کن دوبیتی دو چشمت را بنازم نگاهی گاهگاهی سوی ما کن !

Read More..

مرده ست هوای شعر در من بی او – نقشبند حیدری

مرده ست هوای شعر در من بی او گمگشته صدای شعر در من بی او دیریست که واژه یی نروید ز دلم خالیست فضای شعر…

Read More..

فریاد زخود رها رهایم بشنو ! – نقشبند حیدری

فریاد زخود رها رهایم بشنو ! درد دل کیست درنوایم بشنو ! صد ناله نهفته هست درسینه مرا خنیاگر غربتم صدایم بشنو !!!

Read More..

غم غربت کشیدن بود مشکل – نقشبند حیدری

غم غربت کشیدن بود مشکل دویدن نا رسیدن بود مشکل پی آیینه رو کردن به هرسو ولی خود را ندیدن بود مشکل !

Read More..

عید است به مهر آشنا باید شد ! – نقشبند حیدری

عید است به مهر آشنا باید شد ! وز دا مگه کینه رها باید شد ! زیباست ز روی راستی با همه گان چون آینه…

Read More..

شیرین و دلربا به نظر آمدی بیا ! – نقشبند حیدری

شیرین و دلربا به نظر آمدی بیا ! آیا ز شهر شهد و شکر آمدی ؟ بیا ! ای تازه تر ز غنچه تر ای…

Read More..

زیبا ترین ترانه سرود نگاه توست ! – نقشبند حیدری

زیبا ترین ترانه سرود نگاه توست ! فریاد عاشقانه سرود نگاه توست ! چشم تو کهکشان بلند محبت است ! دنیای بیکرانه سرود نگاه توست…

Read More..

شب خسته ز رنج روز مانند همیش – نقشبند حیدری

شب خسته ز رنج روز مانند همیش با خاطر آزرده ز بیگانه و خویش ای وای گذشت عمر و از سر نرود اندیشه نیک و…

Read More..

زین بعد حدیث دل نخوانم بهتر ! – نقشبند حیدری

زین بعد حدیث دل نخوانم بهتر ! بر لب سخن عشق نرانم بهتر آنگونه که رفته ام من از یاد کسی در خاطر هیچکس نمانم…

Read More..

رفته رفته گشت ناپیدا چنان گم کردمش – نقشبند حیدری

رفته رفته گشت ناپیدا چنان گم کردمش چند گامی بود بامن ناگهان گم کردمش او خیالی بود ؟ خوابی بود ؟ حیرانم ولی هرچه باشد…

Read More..

دوست دارم چشم و ابروی تو نقاشی کنم – نقشبند حیدری

دوست دارم چشم و ابروی تو نقاشی کنم روز و شب روی تو و موی تو نقاشی کنم در خیالم هست خود را درغروب خلوتی…

Read More..

زیبا بیافریده خدایت چرا چنین ! ؟ – نقشبند حیدری

زیبا بیافریده خدایت چرا چنین ! ؟ ما را ز خویش برده هوایت چرا چنین ! ؟ شبها که در سکوت فرو میرود جهان آید…

Read More..

دوبیتی میسرایم در هوایت – نقشبند حیدری

دوبیتی میسرایم در هوایت بخوانی و بگوش آید صدایت اگر میل دوبیتی نیست اینک عزیز من غزل سازم برایت ! بمان با من که بودن…

Read More..

دلدادۀ آسمان آبی توام! – نقشبند حیدری

دلدادۀ آسمان آبی توام! سرگرم نگاه آفتابی توام! تو آینۀ خموش گویای منی من محو جواب بیجوابی توام !!!

Read More..

دوبیتی میسرایم تا بخوانی – نقشبند حیدری

دوبیتی میسرایم تا بخوانی مگرحال خرابم را بدانی چه سازم با دل الفت سرشتم !؟ که دارد با تو مهر جاودانی

Read More..

دریغ ! در شب تاریک ، ماه گم کردیم – نقشبند حیدری

دریغ ! در شب تاریک ، ماه گم کردیم کجا رویم ! ؟ که ره را ز چاه گم کردیم ندیده چهره تابان صبح آزادی…

Read More..

خون ما جاریست اما کس نمیپرسد چرا ! ؟ – نقشبند حیدری

خون ما جاریست اما کس نمیپرسد چرا ! ؟ جوی بود و گشت دریا کس نمیپرسد چرا ! ؟ حال ما امروز از دیروز بدتر…

Read More..

چرا دایم خموشی مهربانم – نقشبند حیدری

چرا دایم خموشی مهربانم بگو حرفی عزیز نکته دانم! نمیدانی ؟نمیخواهم که باشد کس دیگربجرتو همزبانم

Read More..

حضورت سبز بادا گلبن من ! – نقشبند حیدری

حضورت سبز بادا گلبن من ! پیامت جان دمیده در تن من چسانست و چه پیوندست با تو مرا ! بی من ، که داند…

Read More..

حالا دگر جواب ندارد سلام من – نقشبند حیدری

حالا دگر جواب ندارد سلام من یک حرف کهنه ایست برای تو نام من مثل کبوتری بنشستی و ناگهان یکباره بیدریغ پریدی ز بام من…

Read More..

چگونه شعر بگویم ! هوای شعر کجاست ! – نقشبند حیدری

چگونه شعر بگویم ! هوای شعر کجاست ! کجاست شور رهایی فضای شعر کجاست ! زبان درد که داند ! ؟ خیال عشق ، که…

Read More..

چرا اینرنگ جانا ناپدیدی – نقشبند حیدری

چرا اینرنگ جانا ناپدیدی چسان یکباره گی ازمن بریدی !؟ گمانم درکتاب خاطراتت عزیزم روی نامم خط کشیدی !؟ تمام حرفهایت هست یادم همه لطف…

Read More..

تو مپندار که هر بی خبری میداند – نقشبند حیدری

تو مپندار که هر بی خبری میداند از دل دربدرم دربدری میداند ! تلخی این سفرو معنی تنهایی من آنکه گمگشته ز وی همسفری میداند…

Read More..

تهیست خاطرم از هرچه آرزو بگذر – نقشبند حیدری

تهیست خاطرم از هرچه آرزو بگذر نمانده است امیدی ز گفتگو بگذر کنون که نیست جوابی سوال یاران را مپرس هیچ ، نگهدار دم فرو…

Read More..

تکرار یک دردیم جانفرسا ، چه می‌پرسی – نقشبند حیدری

تکرار یک دردیم جانفرسا ، چه می‌پرسی ماییم و این اندوه پا برجا چه می‌پرسی امروز از دیروز بدتر شد نگاهی کن تصویر زشت صورت…

Read More..

پس از دیر زمانی سخنی در دل زد ! – نقشبند حیدری

پس از دیر زمانی سخنی در دل زد ! تهیست خاطرم از هرچه آرزو بگذر نمانده است امیدی ز گفتگو بگذر کنون که نیست جوابی…

Read More..

بی همدم و آشنا جهان دلگیراست – نقشبند حیدری

بی همدم و آشنا جهان دلگیراست هرچیز به دیده بی گمان دلگیراست وقتی که میان همه تنها باشی ایدوست ! زمین و آسمان دلگیراست !

Read More..

به یاد صوفی وارسته رند عافیت سوزی که هستی اش را در قمار عشق گذاشته بود – نقشبند حیدری

به یاد صوفی وارسته رند عافیت سوزی که هستی اش را در قمار عشق گذاشته بود چند بیت از یک غزل شور انگیز : با…

Read More..

بازهم رنگی برای نقشبازی میزنند – نقشبند حیدری

بازهم رنگی برای نقشبازی میزنند با سر افگنده لاف سرفرازی میزنند بارها دیدند میبازند در میدان ولی جست و خیزی با خیال ترکتازی میزنند جامه…

Read More..

ای نابترین غزل نگاهت بانو ! – نقشبند حیدری

ای نابترین غزل نگاهت بانو ! من شیفتۀ چشم سیاهت بانو ! بگذار که لحطه یی ییاساید دل از رنج زمانه در پناهت بانو !!!

Read More..

ای صدای سبز همدلی ! ای بهار پر ترانه ام – نقشبند حیدری

ای صدای سبز همدلی ! ای بهار پر ترانه ام از تو یافته ست رنگ و بو شعر سرخ عاشقانه ام موج موج ناله بر…

Read More..

اندکی دورتر از خویش نرفتیم دریغ ! – نقشبند حیدری

اندکی دورتر از خویش نرفتیم دریغ ! گرچه رفتیم ز خود ، بیش نرفتیم دریغ ! ما همان در عقب قافله سرگردانیم گامی از هیچ…

Read More..

از من این فاصله ای یار دلیلی دارد ! – نقشبند حیدری

از من این فاصله ای یار دلیلی دارد ! سرد مهری تو انگار دلیلی دارد ! اندکی حس کنم امسال تفاوت کرده گرمجوشی تو از…

Read More..

Swirling Particles – Dorothy Walters

Swirling Particles Now I have reached the age where everything around speaks to me. I see with Einstein’s eye, hear notes crashing in Mozart’s ears,…

Read More..

These Beings – Dorothy Walters

These Beings Who are these beings coming to earth from places unknown? Each culture has met them, from Greece to India and Japan, the deserts…

Read More..

Hidden Saints – Dorothy Walters

Hidden Saints I think they are walking among us, these hidden saints. Far from the eyes of the world, they are moving ever deeper into…

Read More..

Hands – Dorothy Walters

Hands My hands are turning to light as I listen to these strains from an unknown guitar, though I do not know how I got…

Read More..

Alte und neue Kinderzucht – Annette von Droste-Hülshoff

Alte und neue Kinderzucht In seiner Buchenhalle saß ein Greis auf grüner Bank, Vor ihm, in grünlichem Pokal, der Rebe Feuertrank; Zur Seite seiner Jugend…

Read More..

Am Allerseelentage – Annette von Droste-Hülshoff

Am Allerseelentage »Es kömmt die Stunde, in welcher Alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden« Die Stunde kömmt, wo…

Read More..

Am achten Sonntage nach Pfingsten – Annette von Droste-Hülshoff

Am achten Sonntage nach Pfingsten Evang.: Jesus speist viertausend Menschen Wohl sehr erschöpft die Menge war, Und wohl der Hunger nagte sehr, Da nahmst du…

Read More..

Am achtzehnten Sonntage nach Pfingsten – Annette von Droste-Hülshoff

Am achtzehnten Sonntage nach Pfingsten Evang.: Vom Wassersüchtigen Sechs Tage sollst du tun Dein Werk mit aller Treue Und sollst am siebten ruhn, Er trägt…

Read More..

Abschied von der Jugend – Annette von Droste-Hülshoff

Abschied von der Jugend Wie der zitternde Verbannte Steht an seiner Heimat Grenzen, Rückwärts er das Antlitz wendet, Rückwärts seine Augen glänzen, Winde, die hinüber…

Read More..

Am Allerheiligentage – Annette von Droste-Hülshoff

Am Allerheiligentage »Selig sind die Armen im Geiste« Selig sind im Geist die Armen, Die zu ihres Nächsten Füßen Gern an seinem Licht erwarmen Und…

Read More..

Am Aschermittwoch – Annette von Droste-Hülshoff

Am Aschermittwoch Auf meiner Stirn dies Kreuz Von Asche grau: O schnöder Lebensreiz, Wie bist du schlau Uns zu betrügen! Mit Farben hell und bunt,…

Read More..

Am Bodensee – Annette von Droste-Hülshoff

Am Bodensee Über Gelände, matt gedehnt, Hat Nebelhauch sich wimmelnd gelegt, Müde, müde die Luft am Strande stöhnt, Wie ein Roß, das den schlafenden Reiter…

Read More..

Am Charfreitage – Annette von Droste-Hülshoff

Am Charfreitage Weinet, weinet, meine Augen, Rinnt nur lieber gar zu Tränen; Ach, der Tag will euch nicht taugen, Und die Sonne will euch höhnen!…

Read More..

Am Dienstag in der Charwoche – Annette von Droste-Hülshoff

Am Dienstag in der Charwoche Evang.: Von der Nächstenliebe »Gleich deiner eignen Seelen Sollst du den Nächsten lieben!« O Herr, was wird noch fehlen, Bevor…

Read More..

Am Charsamstag – Annette von Droste-Hülshoff

Am Charsamstag Tiefes, ödes Schweigen, Die ganze Erd’ wie tot! Die Lerchen ohne Lieder steigen, Die Sonne ohne Morgenrot: Auf die Welt sich legt Der…

Read More..

Am dreiundzwanzigsten Sonntage nach Pfingsten – Annette von Droste-Hülshoff

Am dreiundzwanzigsten Sonntage nach Pfingsten Evang.: Vom Könige, der rechnen wollte Wenn oft in kranken Stunden Sich auf mein Schuldbuch schlägt, Der Skorpion die Wunden…

Read More..

Am dritten Sonntage nach Ostern – Annette von Droste-Hülshoff

Am dritten Sonntage nach Ostern »Über ein Kleines werdet ihr mich sehn.« Ich seh’ dich nicht! Wo bist du denn, o Hort, o Lebenshauch? Kannst…

Read More..

Am dritten Sonntage nach Heilige Drei Könige – Annette von Droste-Hülshoff

Am dritten Sonntage nach Heilige Drei Könige Evang.: Vom Aussätzigen und Hauptmann »Geh hin, und dir gescheh, wie du geglaubt!« Ja, wer da glaubt, dem…

Read More..

Am dreizehnten Sonntage nach Pfingsten – Annette von Droste-Hülshoff

Am dreizehnten Sonntage nach Pfingsten Evang.: Vom Tauben und Stummen Rühr’ meine Zunge an, Du kannst sie lösen; Brich meines Ohres Bann, Ich mag genesen!…

Read More..

Am dritten Sonntage im Advent – Annette von Droste-Hülshoff

Am dritten Sonntage im Advent Evang.: Johannes sendet zu Christo Auf keinen Andern wart’ ich mehr: Wer soll noch Liebres kommen mir? Wer soll so…

Read More..