The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study)

The Potter’s Story From Mathnawi Tariq Al-tahqiq (Through The Study) You may have heard lots of stories Listen again to a potter’s story The potter…

Read More..

شب نیست فقط بگویی امشب روز است احمد محمود امپراطور

Read More..

روی نگار و طبع خدا داد را سپاس احمد محمود امپراطور

Read More..

در عزت خدایی اسرار بیکران است احمد محمود امپراطور

Read More..

داغ دل مرگ پدر رنج نبود یاران احمد محمود امپراطور

Read More..

به گذشته احمد محمود امپراطور

Read More..

برای فهمیدن کوشا باش احمد محمود امپراطور

Read More..

با درد و بلا سینه سپر شد زن افغان احمد محمود امپراطور

Read More..

آفاق شبان ستاره دارد احمد محمود امپراطور

Read More..

We’re all Rays from the Same Sun – Abdulla Şaiq

We’re all Rays from the Same Sun (1910) Hey you, damnable mankind, tyrannizing down through the ages, Vomiting blood, and only blood! Did revenge conquer…

Read More..

That Was You (1919) – Abdulla Şaiq

That Was You (1919) by Abdulla Shaig (1881-1959 ) For so long, I dreamed of a statue of a beauty – a nymph. For so…

Read More..

Salutation to Our Century (1915) – Abdulla Şaiq

Salutation to Our Century (1915) by Abdulla Shaig (1881-1959) I don’t know whether we should welcome, Or show disdain and hatred to this bloody century….

Read More..

Forward (1914) – Abdulla Şaiq

Forward (1914) by Abdulla Shaig (1881-1959 ) Forget about the past, my dear, Don’t touch it anymore! Don’t raise those heavy curtains of yesteryear! The…

Read More..

Fox Goes on Pilgrimage – Abdulla Şaiq

Fox Goes on Pilgrimage by Abdulla Shaig (1881-1959) Fox was getting so old. He would come back from hunting so hungry because he didn’t catch…

Read More..

Forward – Abdulla Şaiq

Forward (1914) Forget about the past, my dear, Don’t touch it anymore! Don’t raise those heavy curtains of yesteryear! The past has always been a…

Read More..

Ahu baxışlı qız – Abdulla Şaiq

Ahu baxışlı qız Füsuli-ərbəədə1 mən fəda olum yayə, Mənim güzarımı saldı Qara Kəlisayə. Həqiqi cənnət idi ormanı, dağı, dərəsi, Edərdi fəxr gözəllikdə ərşi-əlayə. Çiçəkli bağçası…

Read More..

Ailə həyatımın on altı illiyi – Abdulla Şaiq

Ailə həyatımın on altı illiyi  Səməd Vurğuna ithaf edirəm Vurğunum, get-gedə gəncləşir könül, Ömrümün bağçası açır qönçə gül. Görəli on altı çiçəkli bir yaz, Daşqın…

Read More..

Aldanma – Abdulla Şaiq

Aldanma Aldanma zahidə, sanma uludur, Qəlbi hiylə, riya ilə doludur. Həsəd ona sarılmış örkən kimi. Fitnə, fəsad onun tirmə çuludur. Bu gedişlə yetişməzsən bir yana,…

Read More..

Allah, allah, bu bütün hansı könül xanəsidir – Abdulla Şaiq

Allah, allah, bu bütün hansı könül xanəsidir Allah, Allah, bu bütün1 hansı könül xanəsidir? Hansı bir bəxtəvərin sevgili cananəsidir? Olmasın dur2 ləbimdən o şəkər ləl-ləbi,…

Read More..

Alma oğrusu – Abdulla Şaiq

Alma oğrusu Alman yazıçısı V.Buşdan iqtibas Aslan ilə Əmir, həm Cabbar, Götürüb badbanların1 onlar, Getdilər çöldə ta uçursunlar. Gördülər bir ağac yol üstündə. Üç-dörd alma…

Read More..

Ana yurdum – Abdulla Şaiq

Ana yurdum Çöllərindir şən, Hər yerin gülşən. Sən nə gözəlsən, Ey ana Vətən! Bağdır, əkindir Hər bir bucağın. Qızıl təkindir Sarı torpağın. Böyütdün bizi, Verdin…

Read More..

Ana – Abdulla Şaiq

Ana Ana, ana — bu kəlməcik hər körpənin ən ilkin Öyrəndiyi bir kəlmədir, əmdiyi süddən şirin. Ana, ana — bu kəlmədə saf, doğma bir duyğu…

Read More..

Arı – Abdulla Şaiq

Arı Arıyam, zəhmətkeşəm, Bal, mum çəkməkdir peşəm. Səhər güllər açınca, Gözəl qoxu saçınca Uçaram göy yamaca, Çiçək açmış ağaca, Ya çəmənə, meşəyə, Qonaram hər çiçəyə;…

Read More..

Arazdan turana – Abdulla Şaiq

Arazdan turana Bin göl ətəklərindən coşğun Araz axaraq, Yıldırımlı, qartallı qayalara çarparaq, Qaplan kibi kükrəyib, dəniz kibi qabardı, Məmləkətlər aşaraq, dalğa kibi yol aldı, Turan-İran…

Read More..

Arı və eşşək – Abdulla Şaiq

Arı və eşşək Dağ ətəyində bir eşşək otlayırdı. Yamacın lətif otlarından, dadlı çiçəklərindən qoparıb yeyirdi. Doyduqdan sonra həmin al-əlvan çiçək və otların üstündə uzanıb ağnamağa…

Read More..

Arı və kəpənək – Abdulla Şaiq

Arı və kəpənək Bir arı allı-əlvanlı bir çəmənlikdə çiçəyə qonub şirə sorurdu. Həmin çiçəyin o biri budağına da bir kəpənək qonmuşdu. Xortumu ilə çiçəyin şirəsini…

Read More..

Aslan, qurd və tülkü – Abdulla Şaiq

Aslan, qurd və tülkü Bir zaman tülkü, qurd, həm aslan — Hər üçü bağladı belə peyman; Ki bu gündən ələ nə düşsə şikar Üç yerə…

Read More..

At – Abdulla Şaiq

At Qara yallı atım, qaç! Üstü xallı atım, qaç! Yorğala, uç quş kimi Apar məni nənəmə. Qaçın, qaçın! Tez yol açın! Tram… trım… Uçur atım….

Read More..

Ata öyüdü – Abdulla Şaiq

Ata öyüdü Ey oğul, böyüdün kamala çatdın; Çalışdın, səyinlə bu hala çatdın. Atıldın həyatın gen səhnəsinə, Qulağın uymasın hər nəğməsinə. Sənə bu həyatdır ən böyük…

Read More..

Ata-oğul – Abdulla Şaiq

Ata-oğul Başı papaqlı ata, Çuxa, başmaqlı ata, Utandırma gəl məni, Yoldaşlarımdan səni Görməsinlər yanımda. Uzaq gəz məndən daha. Məni elm etdi adlı, Oldum arpa-samanlı. Amma…

Read More..

Bahar – Abdulla Şaiq

Bahar Uğur olsun, gözəl bahar! Səni ellər çox arzular. Ayaq basdın ölkəmizə, Şənlik, sağlıq gətir bizə. Qoy sel kimi yağsın yağış, İnəyini sağsın yağış. Sellər…

Read More..

Azadlıq pərisinə – Abdulla Şaiq

Azadlıq pərisinə Bahar gəlir, dərələr Çiçəklənir, güllənir, Bülbüllər axşam-səhər Budaqlarda dillənir. Hamısı bir ağızdan Düzür bahara dastan. Günəş doğur, şəfəqlər Üfüqlərə yayılır. Quşlar tutunca xəbər,…

Read More..

Bahar bayramı – Abdulla Şaiq

Bahar bayramı Ey səməni, saxla məni Hər il göyərdərəm səni. Ayaq basdın ölkəmizə, Bol-bol şənlik gətir bizə. Çatır-çatır yansın ocaq, Şadlıq etsin oğul-uşaq. Sünbül saçlı…

Read More..

Bağça – Abdulla Şaiq

Bağça Adil zirək uşaq idi, Həm də bir az şıltaq idi. Anasının hər işinə, Bişmişinə, düşmüşünə Qarışardı. Yazıq ana Əlindən gəlmişdi cana. Üç yaşına çatar,…

Read More..

Başlanğıc – Abdulla Şaiq

Başlanğıc Siz ey keçən aylar-illər, uzaqlaşan zamanlar, Gənc ömrümün istəyilə qucaqlaşan zamanlar, Nərdəsiniz, ah, noldunuz, hankı ünsürdəsiniz? Anlatınız, varlıqmıdır, yoxluqmu məskəniniz? Vücudunuz zehnlərdə yaşayan bir…

Read More..

Bənövşə – Abdulla Şaiq

Bənövşə Bənövşəyəm, bənövşə, Düşmüşəm dilə-dişə; Qızlar, oğlanlar məni Dərib taxarlar döşə. Bahar oldu açaram, Qar, borandan qaçaram; Başqa güllər açanda, Mən quş olub uçaram. Qurudar…

Read More..

Bəradərim Firidunbəyə təqdim etdiyim rəsmimin altına – Abdulla Şaiq

Bəradərim Firidunbəyə təqdim etdiyim rəsmimin altına Qəlbinə yəs, iğbirar1 açan Gözlərimdə əməllərimdir uçan. Bəllidir hər baxışda dərd, qəmim, Baxma, əks eyləyər sənə ələmin. Ürəyimdə coşan…

Read More..

Bəxtsiz rəfiqəmə – Abdulla Şaiq

Bəxtsiz rəfiqəmə I Ey məni çulğalayan dərd, nədən Bir zaman üz çevirirdin məndən? Sizsiniz indi mənim sirdaşım, Ən ağır gündə əziz yoldaşım. Bəxtiyar günlərim uçdu,…

Read More..

Bilik – Abdulla Şaiq

Bilik Bilikdəndir hər zəfər, Ondan doğar şən səhər. Bilik əqlə yoldaşdır, Günəş ilə qardaşdır. Zəfər, səadət deyə, Sarılın bu biliyə, Yayın onu hər yana. Xalqımız…

Read More..

Bir quş – Abdulla Şaiq

Bir quş Bir quş səhər ertə bağçabağda, Çör-çöp daşıyıb yuva tikirdi. Gah şad oxuyurdu bir budaqda, Gah da uçub ot, saman çəkirdi. İstər quşum olsun…

Read More..

Bir az da atəş qat – Abdulla Şaiq

Bir az da atəş qat Gənc xanəndəmiz Bülbülə Nədir, nədir o gözəl səsdə titrəyən fəryad, Ki, hər təranəsi ruhumda min fəğan oyadır? O inləyişlər, aman,…

Read More..

Bir mələkə – Abdulla Şaiq

Bir mələkə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinə   Şeir “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin Zəngəzurdakı aclığı təsvir edən nömrəsinə həsr edilmişdir. Mahtablı gecə… Kənari-dərya, Əsməkdə nəsimi-xoş, müəttər1. Titrədi yaşıl-yaşıl çəmənlər….

Read More..

Bir may – Abdulla Şaiq

Bir may Səhər-səhər pəncərədən Şəfəq gülümsədi birdən. İşıqlandı dəhliz, otaq, Baxıb buna ruhlanaraq, Sordum: — Şəfəq, nə var yenə? Bir sözünmü vardır mənə? Şəfəq dedi:…

Read More..

Bir qadına – Abdulla Şaiq

Bir qadına Soruşursan: — Nədir bu əczü1 sükut? — Məni hüsnündür eyləyən məbhut, Ey mənim qəlbimi çalan afət! Həm həyat, həm şüur verən fitrət! Hər…

Read More..

Bir ulduza – Abdulla Şaiq

Bir ulduza Yormuşdu bütün ruhumu, əfkarımı alam, Bir dağ ətəyində düşünürdüm təkü tənha. Qarşımda mücəssəm duruyordu səfi ovham1, Qəlbim kimi küskün görünürdü bütün əşya. Fikrim…

Read More..

Biri sənsən, mələkciyim, biri mən – Abdulla Şaiq

Biri sənsən, mələkciyim, biri mən Qonşuda qarşı-qarşıya görünən İri camlı, genişcə pəncərədən İki baş daima çıxar dişarı, Bir-birinə baxar, gülər şən-şən… Bir patırtı pozar o…

Read More..

Bizimdir – Abdulla Şaiq

Bizimdir Bu gördüyün şən-şən ellər bizimdir! Qarlı dağlar, coşqun sellər bizimdir! Bizimdir bu əngin, atlas ovalar, Qoynunda qartal bəsləyən qayalar, Şux səslərlə dolu isti yuvalar,…

Read More..

Böyük hicran – Abdulla Şaiq

Böyük hicran Böyük qardaşım Məmməd Səid Ordubadiyə ithaf Yadımdadır, o gün ki sən sərilmişdin yatağa, Qara ölüm dilsizliyi çökmüşdü dil-dodağa. Gözlərinin şimşəkləri yavaş-yavaş sönurdu, Üzün…

Read More..

Böyük xadim – Abdulla Şaiq

Böyük xadim Həsənbəy Zərdabinin vəfatı münasibətilə Bu sənmisən, ey dahiyə, ey nəcmi-müzəffər?!1 Almış səni ağuşuna tabuti-mükəddər! Ey şanlı “Əkinçi!”, sən idin gəncliyə rəhbər! Aldı səni…

Read More..

Bu da bir şeri-faniyi-digər – Abdulla Şaiq

Bu da bir şeri-faniyi-digər Çiçək altında bir kiçik kəpənək Düşüb əfsürdə1, çırpınır bipər. Qızınır son günəşdə titrəyərək, Əcələ2 pəncə fırladır bifər. Çəkilincə günəş həyatı sönər,…

Read More..

Böyük sənətkara – Abdulla Şaiq

Böyük sənətkara Böyük ədibimiz Mirzə Fətəli Axundovun yubileyi münasibətilə Hörmət sənə, böyük şair, Hörmət açdığın yola! Hörmət sənət sahəsində Güllər saçdığın yola! Sənin nadir istedadın…

Read More..

Bu nəqşi ki, sən ol güli-rüxsarə çəkirsən – Abdulla Şaiq

Bu nəqşi ki, sən ol güli-rüxsarə çəkirsən Bu nəqşi ki, sən ol güli-rüxsarə çəkirsən, Bütlan1 xətini səfheyi-gülzarə çəkirsən. Ol məst gözün yadına ey sərvi-qiyamət, Bu…

Read More..

Bu qürurlu boyun burulmazmı – Abdulla Şaiq

Bu qürurlu boyun burulmazmı Bu qürurlu boyun burulmazmı? Bu bulanıq sular durulmazmı? Söylə, ey kinli, qan içən xain, Zülmə, səbrə nəhayət olmazmı? Şam ki, pərvanəni…

Read More..

Bülbül – Abdulla Şaiq

Bülbül Oxu, bülbülüm, oxu, Yazdır, səhər çağıdır. Oxu, sənin xoş səsin Şənliklər qaynağıdır. Oxu, oxu, xoş nəğmən Nəşə versin ellərə. Şən səsin, xoş nəfəsin Yayılsın…

Read More..

Çalışan qazanar – Abdulla Şaiq

Çalışan qazanar Yaydı, isti bir gün idi, Ağaclar çox ölgün idi. Göydən yerə od yağırdı, Solmaz Eldarı çağırdı: — Qardaş, gəl, bağçaya gedək, Çiçəklərə bir…

Read More..

Canlı Dərbənd çiçəyi – Abdulla Şaiq

Canlı Dərbənd çiçəyi Dərbəndin gül bağından dərdim qönçə bir çiçək, Rəngi, ətri, görkəmi biri-birindən göyçək. Dedim: hansı cinsdəndir bu sevimli qönçə, gül Ki görüncə dərindən…

Read More..

Cəfər və Bəşir – Abdulla Şaiq

Cəfər və Bəşir Alman yazıçısı V.Buşdan iqtibas  1 Kənddə bir kimsəsiz qarı var idi, Kənd onun hörmətini saxlar idi. Özü çox mehriban, adı Gülzar, Kiçicik…

Read More..

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, – Abdulla Şaiq

Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Bunca cəfanı qıldı mənə yar, utanmadı, Zülmündən əl götürmədi, bir an dayanmadı. Kuyində pislik ilə keçirdim həyatımı, Bir busə…

Read More..

Cana, üzündəki o iki mahitabə bax! – Abdulla Şaiq

Cana, üzündəki o iki mahitabə bax! Cana, üzündəki o iki mahitabə bax! Qəlbimdəki bu dərdə, qəmə, iztirabə bax! Zülfün xəmində xalına bax, dil edir kəbab,…

Read More..

Ciqqeyi-hüsnümü başımda bu gün yan edəcəm! – Abdulla Şaiq

Ciqqeyi-hüsnümü başımda bu gün yan edəcəm! Ciqqeyi-hüsnümü1 başımda bu gün yan edəcəm! Minəcəm naz atına, ərsədə cövlan edəcəm! Gələcəm daim o tavus kimi cilvəyə mən,…

Read More..