کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران

جمعــــــی بنام اسلام ، حیوان گشته امروز
محـــــدودهیی جهـــالت پایان گشته امروز
این کـــــافران ملحد، مــزدورِ چودری اند
ای وای کفــــــر مطلق ایمـان گشته امروز
کُشتند روزه داران با دشنه یی خــــــــرّیت
درنده خـــــوی حیوان، انسان گشته امروز
در خــــون فـــتاده افغان از دست ناکسانی
تا جانِ هر مسلمـــان بیجان گشته امروز
همســــایه هـــــــای ظالم ترس خدا ندارند
ســــــــرکارِ دینداران شیطان گشته امروز
تو پستی و پلــــیدی زانســـــــانیت رمیدی
تا مُلک داغــــــــداران ویران گشته امروز
کُشتی تو بی گـــــــناهان ای مخزن کثافت
ای وای قلب افغــــان داغــان گشته امروز
در پرده یی ســـــیاست انســـــــانیت ندیدم
دانای این زمـــــــانه نادان گــــشته امروز
یارب به پاس این ماه بگشای روزن و راه
در خون دلِ همایون غلطان گشته امــروز

سید همایون شاه عالمی
شانزدهم جولای دوهزار و چهارده میلادی
کابل – افغانستان

بمناسبت قتل روزه داران بی گناه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا

Share: