ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ – حکایت های شرین کهن

ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ، ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﯼ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ، ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻣﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.