ਹੰਗਾਮੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਹੰਗਾਮੇ ਰਾਤ ਕੇ
ਹਮ ਆ ਗਏ ਚੂੰਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੇ
ਲੇ ਆਯੇ ਕਯਾ-ਕਯਾ ਦਰਯਾ ਸੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਰਾਤ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਛਿਪਾ ਹੁਆ ਗਵਾਹ
ਦਿਨ ਭਲਾ ਬਰਾਬਰ ਮੇਂ ਹੈ ਕਬ ਰਾਤ ਕੇ

ਸੋਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਸੇ ਕਰੇ ਗੁਰੇਜ਼
ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਔਰ ਬਸ ਪੁਰਨੂਰ ਦਿਲ
ਬੰਧਾ ਰਹਾ, ਲਗਾ ਰਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੇ

ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਾਲੀ ਪਤੀਲੀ
ਕਯੋਂਕਿ ਚਖੇ ਨਹੀਂ ਤੂਨੇ ਹਲਵੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਲੰਬੀ ਯੇ ਰਾਹ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ
ਲੰਬਾਈਯਾਂ ਹੈਂ ਔਰ ਚੌੜਾਈਆਂ ਹੈਂ ਰਾਤ ਕੇ

ਹਾਥ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੈਂ ਸਬ ਕਾਮ-ਕਾਜ ਸੇ
ਸੁਬਹ ਤਲਕ ਹਾਥ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਦਿਨ ਕਾ
ਲੁਤਫ਼ ਅਲਗ ਹੈਂ ਬਯੋਪਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਮੁਝੇ ਫ਼ਖ਼੍ਰ ਅਪਨੇ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਪਰ
ਹਸਰਤੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਤੂ ਤਮੰਨਾ ਰਾਤ ਕੇ

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.