گوهر نایاب – ملا عبدالواحد واعظی

❤ گوهر نایاب ❤

به کوه آرزو هایم چنین آواز می آید
که سلطان جهان افروز به منزل باز می آید

طلوع ماه جانسوزی به آئین غنامندی
بسوی خورشید وصلش به آن اعزاز می آید

گدای خاص آن دربار همین فخرم بود کافی
شهنشاه عزیزی من همان شهناز می آید

حضور دولت حسنش همیدون ارزشی دارد
که در خلد برین حوری به صدها ناز می آید

گلستان وصالش را به ابر دیده میبارم
گل مسند نشینی من به گلشن باز می آید

بهرمژده که دلدارم ز وصل خویش میگوید
به دل ذوق فراوانی به تن پرواز می آید

فراق خاطر یارم به هر پیمانه می زیبد
فدایش میکنم جان را که گنج راز می آید

مرا پیوسته میفرمود همان الهام زیبایش
تو را چون گوهر نایاب به آن انداز می آید

به کنسرت غزلهایش چو بلبل رجز میخوانم
خرامان کرده محبوبم به رقص جاز می آید

به استقبال دیدارش چو واعظ گل بدامان کن
که چون دیری نمی پاید تو را گلباز می آید

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.