گوهر علم و سعادت – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر علم و سعادت

همچوخورشیدمیدرخشدعلم عرفان هرات
زنده باد این شمع جمع هر شبستان هرات

نقد فطرت را به تعلیم و تعلم می خرند
باز تاب دیگری در نسل خوبان هرات

گوهر علم و سعادت فخر ابنای بشر
میرسد بر ساحل دریا ز طوفان هرات

پیر گازرگاه و جامی فخر مولانای راز
کلک بهزاد مشعل دانا به دوران هرات

مهد علم و جایگاه مظهر درس علوم
الغیاثیه بود چون گل به بوستان هرات

یارب این رکن مسلمانی در این شرع متین
دائما پاینده باد با هوشمندان هرات

شیخ التفسیر والحدیث مولانای صالح کنون
لطف حق شد تا که گردید ماه تابان هرات

آستان مدحتت بادا بلند بر آسمان
کوکب امید و بخت در روزگاران هرات

خسرو علم و ادب ای همدم غوث زمان
معدن جود و سخای بر ضعیفان هرات

شکر لله اینکه دستار فضیلت میرسد
بر هزاران طالب حق از گلستان هرات

رایت اسلام بلند گردید به اقصای فلک
از وجود نازنینت جان جانان هرات

قدسیان دست ادب دارند بدندان میگزند
از شعار شرع دین از پارسایان هرات

از گزند روزگار و چشم بد محفوظ باد
همچنان از کید و مکر خود پسندان هرات

روزگار با سعادت عزت و شان و خرد
امنیت باشد بساط فرش ایوان هرات

تا در آن فرصت بخواند بر گلستان ادب
واعظی بر شاخ گل چون عندلیبان هرات

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.