گلستان محبت سید همایون شاه عالمی

گلستان محبت
همچو جان در قلب مایی از رگ ِ گردن قریب
چون ؟ نگردد فطرتم در عشق ورزیدن قریب
تن ضعیف و عقل خواب و دل به شور عاشقی
میشود منزل به اوج ِ راه پیمودن قریب
کی اثر دارد عروج ِ درد در شوق ِ وصال
این دو روزه زندگی را سنگ ِ سر خوردن قریب
یک گلی چیدم دو صد خاری رگ دستم برید
عاشقی هر گز نه آرد تا به آسودن قریب
گر سرشک ِ حیرت ِ من سوز دل بیرون کشد
ابر رحمت برق داده شد به باریدن قریب
تار خود محکم نموده تا به زلف عشق بست
دل ازین غوغای دنیا کرد ببریدن قریب
تا گل ِ شاداب عشق آورده عطر زندگی
شد گلاب آرزو ها هم به پژمردن قریب
خانه ی دل خالی گردان از شرّ بیگانگان
چون به قلب ِ پاک گردد وصل آوردن قریب
از عروج لطف بی پایان تو شرمنده ایم
میشود تا خاک کویت چشم را سودن قریب
ساز بی دردی ( همایون ) غفلت ِ دور فنا ست
هر نفس پیوسته گوید میشود مردن قریب
جون 2002م
ایلان- کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.