گلخن سوزان سید همایون شاه عالمی

گلخن سوزان
این زرد رخ ِ زارم از رنگ خزان دریاب
در سینه ی پر شورم صد راز نهان دریاب
گر عشق نمی بودی همچون گهری در دل
از زندگی ِ تلخم حاصل به میان دریاب
در عشق همی رقصند استاره و ماه و خور
آهنگ ِ دل ِ ما را از چرخ زمان دریاب
بنگر که سپند ِ دل در مجمر ِ عشق آمد
این گلخن سوزان را از سوز ِ زبان دریاب
هر محتسب و قاضی هر مجتهد و فقهی
گفتند و نشد این دل حالش تو چنان دریاب
بحر ِ دل ِ بی تابم امواج ِ گهر دارد
اظهار ِ حروف ِ دل نآید به بیان دریاب
در سلسله ی زلفش بس وسوسه پیوند است
در عاطفه ی مهرش الطاف ِ جهان دریاب
از برق و شرار ِ دل آواز ِ غزل ناید
آتش نفس ِ ما را بی شور و فغان دریاب
کو رطل گران ِ می در حالت خمّارم
بی عشق مرا ساقی درخواب ِ گران دریاب
در هجر جگر خونم در عشق چو مجنونم
در و صل (همایونم) بشتاب و عیان دریاب
جون 2002م
ایلان – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.