گر کنی يک نظاره

گر کنی يک نظاره
کر کنی يک نظاره ميزيبد
به تو ای ماه پاره ميزيبد
از فراقت دل ستم زده را
گر کنم پاره پاره ميزيبد
اشک خونين ز ديده در هجرت
گر نمايد فواره ميزيبد
شعری از قهر که حيرت انگيزد
گر بخوانی دوباره ميزيبد
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.