گر بی تو مرا راه به جایی می‌بود – قدسی مشهدی

گر بی تو مرا راه به جایی می‌بود
در هر حالم ساز و نوایی می‌بود
بیگانه نمی‌شدم ز ابنای جهان
در صحبت‌شان گر آشنایی می‌بود
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.