کوچه باغ انتظار – ملا عبدالواحد واعظی

کوچه باغ انتظار

یارمن گربا چنین شوکت مرامهمان کند
موج شبگرد وصالش عالمی ویران کند

بزم دیدارحضورش مرهم جان دلست
دردمندان جنون عشق را درمان کند

در خیابان بهشت موج دیدار حضور
غنچه ئ جان راگلی درگلبن جانان کند

ابر امید وصالش گر ببارد از کرم
کوچه باغ انتظار عشق را طوفان کند

گر صدای مهربان او بپیچد در چمن
محشری درهای وهوی نغمه مرغان کند

چشم شهلای زلیخا گونه ئ شهناز من
عقل و درک و فهم را آواره ئ کنعان کند

همت نازش نمیخواهد تغییر ماه و سال
ابر عزت بار او هر فصل را نیسان کند

چهره غمگین بدربارش خطای بیش نیست
چون تبسم زار نازش هر لبی خندان کند

بر طلوع چهره ئ گلنار عزتمند او
شمع خوبان بزم جوشان را همه حیران کند

چشم زیبا نقشه های دلربای میکشد
قلب هر شوریده ئ را غرق در مژگان کند

چین دامان زلف پیچان عطر مهر وعاطفه
شعر واعظ را به این پیمانه ها عنوان کند

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.