کنج قفس نشسته و بستانم آرزوست – عزیزه عنایت

کنج قفس نشسته و بستانم آرزوست
بی بــال وپــرهوای گلستانم آرزو ست
گربگذری به گلشن و بشکفتهبود گل
یــادم بکن که غنچۀ خنــدانم ارزوست
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares