چون مهرش اگر بود سپر در پنجه – قدسی مشهدی

چون مهرش اگر بود سپر در پنجه
ور پنجه کند چو پنجه‌ور در پنجه
آن را که چو غنچه نیست زر در پنجه
چون تیغ چه سودش از هنر در پنجه؟
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.