چه بیهوده چه ساده

چه بیهوده چه ساده
چه بيهوده چه ساده، من عاشق خسته
يک عمری به هوای تو و عشق تو دويدم
ولی از تو جوابی نشنيدم، نشنيدم
بجز عشق پاکم از اين دل چه ميخواستی
چرا راست نگفتی، اگر مرا نمی خواستی
ديگر دوستت ندارم، برو زود از کنارم
برو زود از کنارم
تو بودی سرابی که فريب تو را خوردم
دريغا از اين دل که بدست تو سپردم
ديگر دوستت ندارم
برو زود از کنارم، برو زود از کنارم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.