چشم کم پیدا – ملا عبدالواحد واعظی

چشم کم پیدا

شدم آشفته و شیدای شهناز
اسیر چشم کم پیدای شهناز

به یک نیم نگاه دل ازبرم رفت
فدای چشم بی پروای شهناز

هزاران مثل من دیوانه گردید
چو دیدند قامت و سیمای شهناز

به من فخری بود امروز که هستم
غلام در گهی والای شهناز

شدم مرهون لطف بی مثالش
غریق این دل دریای شهناز

هلال نو مرا ماه گونه کرده
بنازم همت زیبای شهناز

خدارا شاکرم تا آنکه گشتم
انیس و مونس تنهای شهناز

بدیدم علم و حلم فهم دانش
صفای عزت بالای شهناز

ندارم اعتنایی بر دو عالم
بود کافی مرا دنیای شهناز

خوشا آندم نوای عاشقانه
کشم هر لحظه در آوای شهناز

به کوی عزتش جانم بر آید
چو واعظ میکشم غمهای شهناز

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.