چشم به راهت دل به يادت

چشم به راهت دل به يادت
چشم به راهت دل به يادت، گريه کردم
سر شب تا سحر من، گريه کردم، گريه کردم
به محمل ميرسيدم، کاروان ميگذشت و ميرفت
تو جان مني جانم به فدايت، روحم گذشت و ميرفت
به پيش شب روان فرياد کردم از جفايت
از من تو مپرس سيل سير شب ريخته پيش پايت
چشم به راهت دل به يادت، گريه کردم
سر شب تا سحر من، گريه کردم، گريه کردم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.