پيدا شد و پيدا شد

پيدا شد و پيدا شد
پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
می چرخم و ميرقصم، با باد صبا امشب
يک روز نشد با ما، اين چرخ فلک هراه
گويی من و دل هستيم، مهمان خدا امشب
ديوانه دل مسکين، باور نکند اين بخت
حق دارد اگر گويد، صد چون و چرا امشب
در کلبه ی ما خورشيد، مهمان شده باز امروز
در محفل ما مهتاب، افشانده صفا امشب
شاعر: مولانا جلال الدین محمد بلخی رح
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.