يک متر يک متر سخت است – سخنان طلایی بزرگان

يک متر يک متر سخت است، ولي يک سانت يک سانت مثل آب خوردن است. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.