يک آموزگار ناپخته مي – سخنان طلایی بزرگان

يک آموزگار ناپخته مي تواند سالها شاگردان خود را گمراه و سرگردان کند. (ارد بزرگ)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.