ياد آن سرو روان آيد همی

ياد آن سرو روان آيد همی
ياد آن سرو روان آيد همی
در تن باز جان آيد همی
پا نگيرم ز آستانت يک قدم
گر زمين بر آسمان آيد همی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.