وقتي با آدمها حرف مي – سخنان طلایی بزرگان

وقتي با آدمها حرف مي زني، يك چيزهايي به تو مي گويند كه نمي داني چگونه به گفتگو ادامه دهي. (پائولو كوئيلو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.