وصال حق – ملا عبدالواحد واعظی

وصال حق

شدم آشفته و شیدای قرآن
فدای ذات او ادنای قرآن

اگر خواهی سعادت را بیابی
بخوان تومفهوم ومعنای قرآن

بصوت ولحن وترتیل گربخوانی
چه خوبست لهجه زیبای قرآن

بیاموز سیرت زیبای عزت
تو هردم از لب گویای قرآن

بود این سنت پاک پیامبر
ز جان ودل شوداحیای قرآن

همه آیات آن بهر هدایت
صفای دل بود سیمای قرآن

وصال حق بموج نور طاعت
رسد از همت والای قرآن

تمام عطر خویی های دنیا
هدایت میدهد گل های قرآن

به دنیا و به عقبا رهنما است
شدم بنده به آن مولای قرآن

شفاعت میکند در روز محشر
که دارد هر دلی سودای قرآن

خوشا واعظ به قاری افتخاره
به چشم و دل شده بینای قرآن

Hits: 10

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.