واعظ خوش نویس – ملا عبدالواحد واعظی

واعظ خوش نویس

ماه محیط آرزو شمع کنار من توی
آهوی دشت ناگهان بهر شکار من توی

بزم حصول زندگی خرمن مژگان تو شد
باز به حسن همدلی چشم خمار من توی

قطره ئ ابر بهمنم مژده ئ گل همیدهد
غنچه ئ گلگشت چمن نقش و نگار من توی

دوش به میل ناز خود همدم صبح من شدی
تا نفسم به لب رسد شب زنده دار من توی

از کوی ناز دلبری بوی وفا همی رسد
شهناز دلربای من لحظه شمار من توی

جلوه ئ حسن مهوشت برده دلی کفیده را
ماه جهان نمای من آئینه دار من توی

هست شدم به نور تو مست شدم بدلبری
حاصل هست ونیست من موج شرارمن توی

وصل تو زد جوانه ها کرده شکوفه در چمن
سرو سهی خرام من باغ بهار من توی

شمع گلستان ادب گنجینه ئ بهار عشق
مهد حدیث عاشقی شعر و شعار من توی

باز بیا صفا صفا معدن هر ناز و ادا
کوکب بخت و طالعم خوشگل و یار من توی

یار وفا شعار من محبوب و گلعذار دل
واعظ خوشنویس من رنگ انار من توی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.