هيچگاه نمي توانيد تمام – سخنان طلایی بزرگان

هيچگاه نمي توانيد تمام دروس خود را به پايان برسانيد؛ چون تا زماني كه زنده ايد، هميشه درسي براي آموختن وجود دارد. (شري كارتر اسكات)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.