هوای همسری دارد – ملا عبدالواحد واعظی

هوای همسری دارد

بهار آئین خوشی ها عجایب دفتری دارد
زمین تا آسمان فرقی ز فصل دیگری دارد

طبیعت مخلص باد و شمیم صبح نوروزی
تبسم در دهان گل چه عطر و عنبری دارد

شقایق لاله ونرگس گل ومل سوسن وسنبل
دمیده درکنار جوی چه فرش و بستری دارد

گل و گلوانه میرقصد بنفشه نغز میخندد
چکاوک بر سریر گل هوای همسری دارد

غرور بس فراوانی دماغ بوستان دارد
ز یکسو گل همیروید دیگر سو محشری دارد

ز بسکه گل همی نازد نوای بلبل بی دل
ز قاف تاقاف می پیچد صدا درحنجری دارد

به زیرسایه ئ کاج و کنار جوی خواطر خواه
سعادت را کسی باشد چو شهناز دلبری دارد

به دیدارش امیدی من بدور خودهمی چرخد
چوطاوس درفراق یارچه چرخ و چنبری دارد

مرا بگرفته دیدارش به ساحل رام و آرامم
به موج تیره ئ چشمان عجوبه لشکری دارد

لطافت آنقدر دارد همان رخسار گل گونش
که گل پژمرده شدآخر به این زیب وفری دارد

به مهرش واعظی مفتون محبت از کفی دیگر
توازن کرده جانم را عجب زور و زری دارد

Hits: 12

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.