همه روز از تو به قهرم

همه روز از تو به قهرم
همه روز از تو به قهرم
همه شب با تو به جنگم
همه لبريز فغانم
به فغان از دل تنگم
ره دل باز نمودم
پر پرواز گشودم
پر و بالم تو شکستی
زدی از بس که به سنگم
دل من اين دل شيدا
ز تو هم تنگ شده رسوا
که دگر منکر نامم
که دگر دشمن ننگم
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.