نعره حق سید همایون شاه عالمی

نعره حق
نعره ی حق شد بلند ار زود ایرادش زنند
گر حقیقت شد نمایان قدّ ِ شمشادش زنند
عاشقان را سدّ ِ راه و بیخبر از سرّ عشق
بر غلط شیرین کشند و تیشه فرهادش زنند
پای ِ دار آوَرد منصور آن سر ِ آزادگی
سرو تا سر میکشد بر بیخ و بنیادش زنند
کار ِ هر بزدل نباشد راست گفتن این زمان
آب ریزد آتش ِ حق تا که بربادش زنند
گوسفند ار میرود در پشت پای ِ گوسفند
جمع گرگان آمده آن طفل نوزادش زنند
میشود در حشر هر دو ظالم و مظلوم حشر
می نخیزد بر دفاع کس قلب ناشادش زنند
از ریا آباد دیدم خانه ی دلها به دیر
هر که از حق خانه سازد قصر آبادش زنند
تا (همایون) حق برآرَد از دل حقجوی ِ خود
سرمه ریزان در گلویش راه ِ فریادش زنند
*****
جولای 2002 م
ایلان – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.