ناوک نازت صوفی غلام نبی عشقری

عمری دلم به ناوک نازت نشانه بود
جان دادنم بخاک درت رایگانه بود
یکدم وصال یارو ندیدم بعمر خویش
با آنکه آرزوی دلم جاویدانه بود
رفتم که قصد خویش بگیرم ز دام زلف
افسوس که روی دلبر من در میانه بود
صوفی غلام نبی عشقری رح

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.