ناله کردم هیچ کسی یادم نکرد – سید احمد حدیث

ناله کردم هیچ کسی یادم نکرد
باده خوردم این غم آزادم نکرد
پس چه باید کرد ای یاران من
هر چه کردم جز قرآن شادم نکرد
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.