نازم که شهناز من – ملا عبدالواحد واعظی

نازم که شهناز من

آمدی از نور تو من به جهان آمدم
در عالم انس و جان چرخ زنان آمدم

پرزدم و پرزدم تا به فلک بر شدم
باز ، به شوق رخت تا لامکان آمدم

هرطرف استارگان ماه من اندر میان
شمع هدایت شدی به کهکشان آمدم

از شوق رخسار تو جامه ز تن میدرم
حالا به معراج دل رقص کنان آمدم

نقش تو افتاده بود صفحه ئ دیدار من
همچو قلندر به آن نام و نشان آمدم

باز شدی جان من دلبری جانان من
مرده بودم سرورم از تو به جان آمدم

شورش عشقت شده زنجیراین دست وپا
هین که رهایت شدم شور زمان آمدم

نازم که شهناز من فخر فقیران شدی
بزم حضور تو را با نیم نان آمدم

چهره ئ گلهای ناز از گل روی تو شد
در چمن عشق تو سرو روان آمدم

شبنم رخسار تو بر رخ لاله چکید
سوی چمن همچو مهر خنده زنان آمدم

قند بلاغت بخواست از لب میگون تو
واعظ عشقت شدم تا به زبان آمدم

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.