نارسایی ناله سید همایون شاه عالمی

نارسایی ناله
هجران ِ شام ِ تار به پایان نمیرسد
این اشک ِ خشک سرد به مژگان نمیرسد
آن شور ِ عشق تست که خامُش نمیشود
این آه ِ قلب ِ ماست به دوران نمیرسد
آن چشم و گوش تست که نی دیدو نی شنید
این ناله های ماست چه سوزان نمیرسد
آن یاد ِ روی ِ تست که دیوانه میکند
دردا جنون ِ عشق به پایان نمیرسد
آن غنچه ی لب ِ تو چرا ؟ گل نمیدهد
وآن ابتسام ِ خنده شگوفان نمیشود
ما از قضای دیر ندیدیم هیچ خیر
جز سوز و درد و ناله به هجران نمیرسد
پای ِ (همایون) است به کوی ِ نگار بند
دستش به تار ِ زلف ِ پریشان نمیرسد
*****
اکتوبر 2003 م
اشول- کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.