ميگم که دوستت دارم

ميگم که دوستت دارم
ميگُم که دوستت دارُم، خودته خپ ميزنی
از دل گرمت هميش، دلبرم گپ ميزنيی
قهر مشو بر سرم، کتيم گپ عشق بزن
تا کی همرايم سخن، از اخ و دپ ميزنی
ميگُم که با رقيبان، تو را در جاده ديدم
خودته باز به کوچه، حسن چپ ميزنی
رقيبم پيسه داره، منم غريب و نادار
از دست رقيب مره، آخر تو تپ ميزنی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.