مرغان چمن هر سحر از عشق تو گویند – عزیزه عنایت

مرغان چمن هر سحر از عشق تو گویند
ازنگهـت گل چهچهه زنــان راه تــو جویند
آنــانـکـه سپــردند دل و جــان بـه هوایت
مستند زیــاد تو نــه از جــام و سبــویـنـد
عزیزه عنایت2015/6/19
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares