عکس نفیس – ملا عبدالواحد واعظی

عکس نفیس

روزی که دلم ذوق و هوای دیگری داشت
آن مشعله ئ عشق ترا در جیگری داشت

شب تا بسحرخواب ونبود تاب و توان هم
از بسکه بدل آتش عشقت شرری داشت

خورشید تو را دیده و چون ماه بکاهد
هرکس که دراین شام غریبان قمری داشت

ای شمس حضور بر دلکم نور دیگر ده
از فیض تو در عالم هستی هنری داشت

در آتش هجری تو شود پخته کبابی
در دشت حضورتو هرآنکس سفری داشت

آن تیری که از چشم تو شهناز بر آمد
ببریده ز دل جای دیگر گر نظری داشت

گوشه شده ام چشم و ببستم که نبینم
جز عکس نفیس تو که در دل اثری داشت

طوفان شده بر ساحل رخسار من امروز
چون چشم من ازحالت قلبم خبری داشت

پیچیده به طومار دلم عشق تو گردید
برچیده هزار خاطره ها در سفری داشت

مرهون شده ئ حسن دل آرای تو باشم
شاخی که نگون گردیده باشد ثمری داشت

در وصف تو واعظی اگر شعر و غزل گفت
چشمش به خم ابروی نازت گذری داشت

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.