عمرم همه در کشیدن جور گذشت – مشتاق اصفهانی

عمرم همه در کشیدن جور گذشت
ایام حیات من باین طور گذشت
رفتم که کنم بساغر از شیشه شراب
پیمانه عمر پر شد و دور گذشت
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.