عشق من با تو بود

عشق من با تو بود
عشق من با تو بود، قلب من با تو بود
رفتی عشق و تو قلبم شکستی، چرا؟
بيوفا رحم کن زود آ زود آ
رفتی آهوی وحشی ندادی خبر
در دل عشقت بماندی تو تنها مرا
وای بر من که رفته از کنارم يارم
ای اميد جوانی بسويم بيا
از وفا در کلبه لرزان من
رحم کن بر دو چشمان گريان من
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.