عاشق شده ی ای دل

عاشق شده ی ای دل
عاشق شدۀ، ای دل، غمهايت مبارک باد
زنجير جنون ای دل، درد هايت مبارک باد
از ديده گهر ريزی، از سينه شرر ريزی
لعل و گوهر و ياقوت، از خون جگر ريزی
دارا شدۀ ای دل، دنيايت مبارک باد
گه عاقل و فرزانه، گه بيخود و ديوانه
گه دير و حرم گردی، گه بر در بتخانه
حانز شدۀ ای دل، عقبايت مبارک باد
از درد نهان سوزی، از ناله جهان سوزی
گاه خنده کنی چون گل، گاه همچو خزان سوزی
پيدا شدۀ ای دل، احيايت مبارک باد
شاعر: مولانا جلال الدین محمد بلخی رح
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.