عاشق شده ام

عاشق شده ام
عاشق شده ام گواهم اينست
درد دل بی پناهم اينست
جز درد نرويد از گل من
من باغ غمم گياهم اينست
شد موی سرم برنگ کافور
پايان شب سياهم اينست
با مرگ هميشه در ستيزم
در زنده دلی گواهم اينست
بارد به ره وفا اگر تير
وا پس نروم که راهم اينست
جوشد سر، خون بدل زند موج
من بحر غمم رفاهم اينست
شاعر : ابوالقاسم لاهوتی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.