شرار آتش عشق – ملا عبدالواحد واعظی

شرار آتش عشق

الا ای گوهر عشقم که رفتی باز میآی
جهان پیمای طوفانم به آن انداز میآی

نسیم کوی دلدارم بهاری در کمین دارد
تبسم غنچه بکشاید که چون مهناز میآی

گل سیمین عذاری من دل و جانم فدای تو
نفس بخشوده ئ جانم به دل همراز میآی

تبسم خیز رخسارت مرا یک عالمی بخشود
به رنگ غنچه خندانی سر و پا ناز میآی

گرفتم طاوس عشقم سفر کردی به ترکستان
اگر هر جا روی جانم به نزدم باز میآی

خریداران دیوانم چو مشک تازه میخواهند
که در واژه سرای دل به صد اعزاز میآی

به میدان دلم امروز مبارک باد میگویند
فرشته خصلت نازم که در پرواز میآی

غلامت گشته ام جانا که در حال غنامندی
گذاشتی ساز عالم را به این ناساز میآی

گداز آتش معشوق شرار عشق میبخشد
سعادتخواه آن وقتم که در اعجاز میآی

سرشت آدمیت را به جانت گر همی بینم
سرانجام نوری جانانم که از آغاز میآی

نوای واعظت امروز به عالم محشری دارد
که در بوستان امیدم تو ای شهناز میآی

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.